Gay Christian EuropeLGBT Christian Europe

Książki o Homoseksualności i Chrześcijaństwie

Znajdziesz tutaj niektóre z książek, które nasi użytkownicy uznali za użyteczne w ich podróży w rozpoznawaniu ich seksualnej orientacji i Wiary Chrześcijańskiej.

Soli Deo Gloria

Rev. Szymon Niemiec / Rev. Krzysztof Tloczek

Ksiazka do nabozenstwa Wolnego Kosciola Reformowanego w Polsce, zawierajaca podstawy wiary, statut, prawo kanoniczne, liturgike i teksty uznane za wartosciowe przez Prezbiterium Generalne.

Co Biblia Naprawdę Mówi o Homoseksualności

Daniel A. Helminiak

Książka ta w przystępny sposób prezentuje wyniki najnowszych badań krytyczno-historycznych tekstów biblijnych. Rzucają one nowe światło na zagadnienie tematyki homoseksualnej w Biblii. W przeciwieństwie do odczytań literalnych, umieszczenie tekstów biblijnych we właściwych dla nich kontekstach kulturowych, wykazało dobitnie, że Biblia, wspominając zachowania homoseksualne, w żadnym miejscu nie potępia ich jako takich - z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej są one dla niej po prostu neutralne.

Chrześcijaństwo Tolerancja Społeczna i Homoseksualność

John Boswell

Badania wskazują m.in. na to, że wbrew rozpowszechnionym wyobrażeniom zmiany w nastawieniu do homoseksualności następowały również w samym chrześcijaństwie: od początkowej obojętności do późniejszego moralnego potępienia. I tak historyczno-krytyczna analiza tekstów biblijnych wykazuje, że passusy przytaczane obecnie jako wyraz potępienia w oryginale nie odnoszą się do homoseksualności jako takiej.

Regulamin Korzystania z Serwisu | Polityka Prywatności