Gay Christian EuropeLGBT Christian Europe

Regler For Brug Af Vores Forummer

Vi bestræber os på at gøre Gay Christian Europe til et trygt og støttende miljø for dem, der er homo-, bi- eller transseksuelle og kristne, og vi håber at du vil være glad for at være en del af dette fællesskab. For at blive medlem skal du erklære dig villig til at overholde nedenstående regler, som gælder for vores forummer, men også for privat kontakt og møder i virkeligheden. Disse regler gælder i tillæg til vores almindelige Vilkår for Anvendelse.

GENERELT

 • Vi opmuntrer dig stærkt til at deltage i alle de sektioner, hvor du taler sproget, eftersom dette skaber en fællesskabsfølelse og vil give dig mere støtte og flere kontakter. Respekter venligst sproget i den pågældende sektion og lav kun opslag på det relevante sprog (dvs. undlad eksempelvis at lave opslag på engelsk i de græske forummer osv.)
 • Undlad venligst at lave opslag kun med STORE BOGSTAVER. Dette opfattes som råben på Internettet.
 • Undlad venligst at opslå en tråd i mere end ét forum i en sektion for et bestemt sprog. Du er dog velkommen til at opslå den samme tråd i andre sprogsektioner, forudsat at du oversætter dit opslag til det eller de relevante sprog.
 • Undlad venligst at anvende betegnelser fra andre hjemmesider (for at beskrive dem, der mener at Gud velsigner homoseksuelle parforhold, og dem, der mener det modsatte).

AVATARBILLEDER

Vi opfordrer dig til at oploade et billede som din avatar, da det hjælper andre med at huske, hvem du er. Brug venligst kun foto eller billeder som du har ret til at bruge. Hvis du bruger et foto af en person, skal det være af dig selv, og du skal være den eneste person på billedet, fuldt påklædt.

RESPEKT FOR FORSKELLIGHEDER

I ethvert fællesskab vil der være forskelle i meninger, holdninger og kulturel baggrund. Idet vi bestræber os på at skabe et trygt miljø for alle, beder vi om at du:

 • accepterer og respekterer andres kristne trosholdninger, også selv om du ikke er enig i dem, og at du ikke nedgør andre menneskers trosretning. (Hvis du melder dig ind som ikke-kristen, bedes du respektere, at dette er et kristent rum og at kristne holdninger har forrang her);
 • accepterer og respekterer hvert enkelt medlems personlige rejse, uanset hvor forskellig den måtte være fra din egen, uanset om de tror på homoseksuelle ægteskaber (og seksuel intimitet i dem) eller på cølibat. Undlad venligst at forsøge at omvende andre til dine egne holdninger og nedgør ikke andres holdninger;
 • accepterer og respekterer hvert enkelt medlems kulturelle baggrund, og at du ikke nedgør andres kultur eller nationalitet. (Hvis du tilmelder dig fra et land uden for Europa, bedes du respektere, at dette er et europæisk rum med en stor variation af europæiske kulturelle baggrunde og at disse har forrang her).

INDHOLD, DER IKKE ER TILLADT

Undlad venligst at opslå følgende:

 • bandeord (herunder delvist redigerede bandeord) på et hvilket som helst sprog;
 • pornografisk materiale eller links til pornografisk materiale eller pronografiske hjemmesider;
 • ex-gay-materiale eller links til ex-gay-hjemmesider (også selv om det er for at angive uenighed med dem);
 • eksplicit seksuelle emner, eller angivelse af dine seksuelle præferencer i din profil;
 • anti-kristent indhold eller promovering af andre religioner;
 • homofobisk indhold;
 • politik (med mindre det specifikt er relateret til LGBT-emner);
 • personlige annoncer (Gay Christian Europe er IKKE en dating-side, så undlad venligst at bruge den som sådan).

PERSONLIG KONTAKTINFORMATION

Undlad venligst for din egen sikkerheds skyld, at opslå dine kontaktinformationer i forummerne. Du kan opslå dem på din profil, men på eget ansvar, og Gay Christian Europe kan ikke holdes ansvarlig, hvis disse kontaktinformationer bliver misbrugt af andre.

Det er tilladt at dele links til personlige hjemmesider, blogs og profiler på andre sociale medier, men kun i din profil.

PRIVATLIV

Vores medlemmers privatliv betyder meget for os, så vær venlig at undlade at:

 • viderebringe til andre (i forummerne eller via private meddelelser)en hvilken som helst situation andre medlemmer har delt med dig privat, med mindre du har deres tilladelse til at gøre det;
 • dele information om andre medlemmer, som de ikke selv har delt i forummerne (f.eks. deres bopæl, familiesituation etc.);
 • kopiere medlemmers opslag og foto til andre websider uden deres tilladelse;
 • bruge forummerne til at diskutere problemer du har haft med et andet medlem (det vil altid få den pågældende person til at føle sig dårligt tilpas og kan stille vedkommende i et dårligt lys);
 • videregive et andet medlems kontaktoplysninger, med mindre du har deres fulde tilladelse til at gøre dette;
 • citere, hvad andre har delt i forummer, som er forbeholdt medlemmer, i andre forummer.

Når det gælder privatliv er det altid bedre at være for forsigtig end ikke at være forsigtig nok!

EMNER AF SEKSUEL KARAKTER OG KONTROVERSIELLE EMNER

Vi føler, at det er vigtigt at give rum for drøftelse af de emner, som er er mere kontroversiel eller privat karakter, såsom emner af seksuel karakter og emner, der kan fremkalde stærke følelser, såsom abort etc., men vi beder om, at diskussioner om sådanne emner KUN bliver opslået i forummet for "Vanskelige emner".

Emner, der relaterer sig til sex er tilladt, specielt i en kristen kontekst, men det er ikke tilladt at være meget udpenslende, og må ikke indeholde oplysninger om medlemmernes seksuelle præferencer eller detaljer om medlemmernes private sexliv.

Vær venligst særlig respektfuld, når du opslår noget om disse emner.

SAMLINGER

Det kan være meget givende og gavnligt at møde andre medlemmer i virkeligheden. Husk dog at bruge din sunde fornuft, når du møder andre i virkeligheden. Blot fordi de er på en kristen hjemmeside, betyder det ikke nødvendigvis, at man kan stole på dem, eller at de vil opføre sig kristent, så vær forsigtig.

Vi tilråder, at du ikke møder medlemmer i virkeligheden alene, hvis du ikke tidligere har mødt dem, f.eks. på en samling. Hvis du gør det, så vær forsigtig og mød dem på et offentligt sted, og tag en ven med dig, hvis du har mulighed for det.

Gay Christian Europe kan ikke påtage sig noget ansvar for ord eller handlinger fra enkeltpersoner, der er registreret som brugere af denne side.

KONTAKT MODERATORERNE

Hvis du ser et opslag, som overtræder disse regler eller de generelle vilår for anvendelse, bedes du venligst kontakte moderatorerne ved at klikke på ”Report”-knappen i bunden af opslaget.

Kontakt venligst også moderatorerne fra din sprogsektion* hvis du modtager upassende meddelelser fra andre medlemmer, som overtræder reglerne, eller i tilfælde af ubehagelige hændelser i forbindelse med en samling.

*Moderatoren eller moderatorerne fra din sprogsektion er nævnt i bunden af hvert forum.

******************************************

Forumsregeln

Wir bemühen uns, Gay Christian Europe zu einer sicheren und Unterstützung bietenden Umgebung für alle schwulen, lesbischen, bisexuellen und Transgender-Christen zu machen, und hoffen, daß Du gerne Teil dieser Netzgemeinschaft bist. Um hier Mitglied werden zu können, mußt Du den untenstehenden Regeln zustimmen, die sich auf unsere Foren, aber auch auf private Kontakte und sogar auf persönliche Treffen beziehen. Diese Regeln gelten zusätzlich zu unseren Nutzungsbedingungen.

ALLGEMEINES

 • Wir möchten Dich dazu anhalten, in allen Bereichen teilzunehmen, wo Du die dort verwendete Sprache sprichst, da dies einen Gemeinschaftsgeist bilden hilft und Dir mehr Unterstützung und Anschluß gibt. Respektiere jedoch bitte die Sprache des jeweiligen Bereiches und verfasse dort nur Beiträge in dieser Sprache (d.h. verfasse keine englischen Beiträge im griechischen Forum usw.).
 • Bitte verfasse keine Beiträge im GROSSSCHREIBMODUS. Dies wird im Internet als “Herumbrüllen” angesehen.
 • Bitte verfasse nicht denselben Beitrag in mehr als einem Forum eines Sprachbereichs. Du kannst natürlich den gleichen Beitrag in anderen Sprachbereichen bringen, sofern Du ihn in die Sprache des jeweiligen Sprachbereichs übersetzt.
 • Bitte verwende keine “Schubladen-Bezeichnungen”, also solche, die Leute irgendwie abstempeln und wie sie auf anderen Webseiten üblich sind (z.B. zur Unterscheiden von Menschen, die glauben, daß Gott gleichgeschlechtliche Beziehungen segnet, und solchen, die das Gegenteil glauben).

AVATAR-BILDER

Wir möchten Dich dazu ermutigen, ein Bild als Deinen Avatar hochzuladen, da das den Leuten hilft, sich daran zu erinnern, wer Du bist. Allerdings verwende dabei nur Fotos oder Bilder, für die Du das Recht und die Erlaubnis hast, sie zu verwenden. Falls Du das Foto einer Person verwendest, muß es ein Foto von Dir selbst sein, Du mußt die einzige Person auf dem Foto sein und Du mußt vollständig angezogen sein.

RESPEKTIERE VERSCHIEDENHEITEN

Es wird in jeder Gemeinschaft immer unterschiedliche Meinungen, Überzeugungen und kulturelle Hintergründe geben. Damit wir eine sichere Umgebung für alle anbieten können, bitten wir Dich, daß Du:

 • die christlichen Glaubenssätze anderer akzeptierst und respektierst, auch wenn Du nicht damit übereinstimmst, und die Denominationen anderer nicht niedermachst (falls Du als Nicht-ChristIn Mitglied wirst, respektiere bitte, daß dies eine christliche Umgebung ist und daß christliche Ansichtsweisen hier Vorrang haben);
 • den persönlichen Weg jedes Mitglieds akzeptierst und respektierst, egal wie verschieden dieser von Deinem eigenen sein mag, ob dieses Mitglied an gleichgeschlechtliche Ehe (und sexuelle Intimität als Teil davon) oder an ein zölibatäres Leben glaubt. Bitte versuche nicht, andere zu Deinen Überzeugungen zu bekehren und mache die anderer nicht schlecht;
 • den kulturellen Hintergrund jedes Mitglieds akzeptierst und respektierst und niemandes Kultur oder Nationalität schlechtmachst. (Falls Du von außerhalb Europas hier beitrittst, bitte respektiere, daß dies ein europäisches Forum mit einer Vielzahl von europäischen kulturellen Hintergründen ist.)

VERBOTENE INHALTE

Bitte verfasse keine Beiträge, die folgende Inhalte enthalten:

 • vulgäre Ausdrücke (auch solche, die teilweise bearbeitet wurden), egal in welcher Sprache;
 • pornographisches Material oder Verknüpfungen zu pornographischem Material oder dementsprechenden Webseiten;
 • Ex-Gay-Materialien oder Verknüpfungen zu Ex-Gay-Seiten (auch wenn es Dir darum geht, damit nicht übereinzustimmen);
 • sexuell explizite Themen; zähle bitte auch nicht Deine sexuellen Vorlieben in Deinem Profil auf;
 • gegen das Christentum gerichtete Inhalte oder solche, die für andere Glaubensvorstellungen Werbung machen;
 • homophobe Inhalte;
 • Politisches (es sei denn, es geht spezifisch um LGBT-Themen);
 • Anzeigen, wie z.B. Kontaktanzeigen (Gay Christian Europe ist KEINE Single-Börse, benütze es also auch nicht als solche).

PERSÖNLICHE KONTAKTDATEN

Hinterlasse bitte zu Deiner eigenen Sicherheit Deine Kontaktdaten in keinem der Foren. Du kannst sie in Deinem eigenen Profil angeben, allerdings auf eigene Gefahr; Gay Christian Europe wird im Falle eines Mißbrauchs dieser Kontaktdaten in keiner Weise haftbar sein.

Verknüpfungen mit persönlichen Webseiten, Blogs, Benutzerkonten auf anderen sozialen Netzwerken im Internet dürfen mitgeteilt werden, jedoch nur in Deinem Profil.

PRIVATSPHÄRE/DATENSCHUTZ

Die Privatsphäre unserer Mitglieder ist uns sehr wichtig; halte Dich deswegen unbedingt an folgende Regeln:

 • Teile anderen (in den Foren oder über persönliche Nachricht/PM) keine Situationen oder Erlebnisse mit, die andere Mitglieder Dir privat mitgeteilt haben, es sei denn, Du hast deren Erlaubnis dazu.
 • Teile keine Informationen über andere Mitglieder mit, die sie nicht selbst in den Foren mitgeteilt haben (wie z.B. ihren Wohnort, ihre Familienverhältnisse usw.).
 • Kopiere keine Beiträge oder Fotos anderer Mitglieder auf eine andere Webseite, ohne zuvor ihre Erlaubnis eingeholt zu haben.
 • Benütze die Foren nicht dazu, die Probleme, die Du mit einem anderen Mitglied hast, zu diskutieren. (Dies stellt die andere Person immer in einem schlechten Licht dar und sorgt dafür, daß diese sich schlecht fühlt!)
 • Gib nie die Kontaktdaten eines anderen Mitglieds weiter, es sei denn, Du hast deren ausdrückliche Erlaubnis dazu.
 • Zitiere nie, was andere in den “Members only”-Bereichen anderer Foren (d.h. in den nur Mitgliedern zugänglichen Bereichen anderer Foren) mitgeteilt haben.

Wenn es um die Privatsphäre geht, kann man nie vorsichtig genug sein!

SEXUELLE UND STRITTIGE THEMEN

Wir denken, daß es wichtig ist, hier einen Bereich für jene Themen zu schaffen, die heftig umstritten oder privaterer Natur sind, wie z.B. solche, die Sex zum Gegenstand haben oder die starke Gefühle hervorrufen können, wie z.B. Abtreibung usw. Wir bitten Dich jedoch darum, solche Themen AUSSCHLIESSLICH im Forum für “Heikle Themen” anzusprechen, welches nur für registrierte Mitglieder sichtbar ist. Alle Themen solcher Art, die in anderen Foren begonnen werden, werden in das “Heikle Themen”-Forum verschoben werden.

Themen, die sich auf Sex beziehen, sind im Forum für „Heikle Themen“ erlaubt, insbesondere im Kontext “Christentum”, dürfen aber nicht sexuell explizit oder anschaulich formuliert sein und dürfen auch nicht die sexuellen Vorlieben oder irgendwelche Details über das private Sexleben von Mitgliedern beinhalten.

Sei bitte ganz besonders respektvoll, wenn Du in einem dieser Themenbereiche einen Beitrag verfaßt.

ZUSAMMENKÜNFTE

Andere Mitglieder persönlich zu treffen, kann sehr bereichernd und nutzbringend sein. Mache allerdings von Deinem besten Urteilsvermögen Gebrauch, wenn Du andere persönlich triffst. Nur weil eine solche Person auf einer christlichen Webseite anzutreffen ist, heißt das noch lange nicht, daß Du ihr vertrauen kannst oder daß sie sich in einer Christus würdigen Art und Weise verhalten wird; sei also vorsichtig.

Wir raten Dir, keine Mitglieder alleine persönlich zu treffen, falls Du ihnen nicht schon vorher bei einer Zusammenkunft mehrerer begegnet bist. Falls Du Dich dann triffst, sei vorsichtig, triff Dich in der Öffentlichkeit und nimm, wenn möglich, einen Freund oder eine Freundin mit.

Gay Christian Europe übernimmt keinerlei Haftbarkeit für die Worte oder Taten von Individuen, die auf dieser Webseite registriert sind.

KONTAKT ZU DEN MODERATOREN

Falls Du einen Beitrag siehst, der diese Regeln oder die Nutzungsbedingungen verletzt, mache bitte die Moderatoren darauf aufmerksam, indem Du die “Report”-Schaltfläche am unteren Ende des Beitrages klickst.

Tritt bitte auch mit den Moderatoren Deines Sprachbereichs* in Kontakt, wenn Du unangebrachte Nachrichten von anderen Mitgliedern erhältst, die die Regeln verletzen, oder falls es bei einem Treffen zu einem Vorfall kam.

*Die Moderatoren Deines Sprachbereiches sind in jedem Forum ganz unten aufgelistet.

******************************************

Message Boards Rules

We strive to make Gay Christian Europe a safe and supportive environment for those who are Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender and Christian, and we hope that you will enjoy being part of this community. In order to be member, you need to agree to follow the below rules, which apply to our message boards, but also to private contact and even in person meetings. These rules are in addition to our Terms of Use.

GENERAL

 • We strongly encourage you to participate in all the sections of which you speak the language, as this fosters a community spirit, and will bring you more support and connexions. However, please respect the language of that section and only post in that language (ie. don’t post in English in the Greek forums, etc).
 • Please don’t post in ALL CAPS. This is considered shouting on the Internet.
 • Please don’t post a thread in more than one forum of a language section. However, you may post the same thread in other language sections, providing that you translate your post in the language of each section.
 • Please don’t bring or use labels used on other websites (to describe those who believe that God Blesses same sex relationships, and those who believe the opposite).

AVATAR PICTURES

We encourage you to upload a picture as your avatar, as it helps people remember who you are. However, please only use photos or images that you have the right and permission to use. If using a photo of a person, it must be of yourself, you must be the only person in the photo, and fully clothed.

RESPECTING DIFFERENCES

In any community, there will be differences of opinions, beliefs, and cultural backgrounds. In an effort to provide a safe environment for all, we ask that you:

 • accept and respect the Christian beliefs of others even if you don’t agree with them, and do not put down other people’s denominations. (If joining as a non-Christian, please respect that this is a Christian space and that Christian views take priority here);
 • accept and respect each member’s personal journey, however different it may be from your own, whether they believe in same sex marriage (and sexual intimacy within it) or in celibacy. Please don’t try to convert people to your own beliefs, and don’t put theirs down;
 • accept and respect the cultural background of each member, and do not put down anyone’s culture or nationality. (If joining from outside Europe, please respect that this is a European space with a variety of European cultural backgrounds, and that these take priority here)

CONTENT NOT ALLOWED

Please don’t post any of the followings:

 • profanity (or partially edited profanity) in any language;
 • pornographic material or links to pornographic material or sites;
 • ex-gay material or links to ex-gay sites (even if it is to disagree with them);
 • sexually explicit topics, or stating your sexual preferences in your profile;
 • anti-Christian content, or promoting other Faiths;
 • homophobic content;
 • politics (unless specifically related to LGBT issues);
 • personal ads (Gay Christian Europe is NOT a dating site, so please don’t use it as such)

PERSONAL CONTACT INFORMATION

For your own safety, please do not post your contact details on the message boards. You may post them on your profile, but at your own risk, and Gay Christian Europe will not be held responsible for these contact details being misused by others.

Links to personal websites, blogs, accounts on other Networking sites may be shared, but only in your profiles.

PRIVACY

The privacy of our members is very important to us, so please don’t:

 • share with others (on the message boards or PM) any situation other members have shared with you privately, unless you have their permission to do so.
 • share information about other members that they have not shared on the message boards themselves (such as their location, family situation, etc).
 • copy members’ posts & photos to another website, without their prior permission
 • use the message boards to discuss difficulties that you have with another member (it always makes the other person look and feel bad !)
 • pass on the contact details of another member, unless you have their full permission to do so
 • quote what people have shared in the “members only” forums in other forums.

When privacy is concerned, it’s always better to be too careful than not enough!

TOPICS OF A SEXUAL OR CONTROVERSIAL NATURE

We feel it is important to provide a space for those topics that are more controversial or private in nature, such as topics of a sexual nature, and topics that can bring strong emotions, such as abortion, etc., but we ask that these topics be posted ONLY in the “Delicate Topics” forum, which is visible only to registered members. All such topics started in other forums will be moved to the “Delicate Topics” forum.

Topics relating to sex are allowed, especially in the context of Christianity, but must not be graphic or descriptive, and must not include members’ sexual preferences, or details of members’ private sex lives.

Please be extra respectful when posting in these topics.

GATHERINGS

Meeting other members in person can be very rewarding and beneficial. However, please use your best judgement when meeting others in person. Just because they're on a Christian website doesn't mean they can be trusted, or that they will act in a Christ-like fashion, so be careful.

We advise that you do not meet members in person on a one-to-one basis if you have not previously met them at a gathering. If you do so, use caution, meet in a public place, and take a friend with you if possible.

Gay Christian Europe does not accept any liability for the words or actions of individuals registered on this site.

CONTACTING MODERATORS

If you see a post that violates these Rules or the Terms of Service, please alert the moderators by clicking the “Report” button at the bottom of the post.

Also contact the moderators of your language section* if you receive any inappropriate messages from other members that violate the rules, or in case of any incident at a gathering.

*The moderator(s) of your language section is/are listed at the bottom of each forum.

******************************************

Reglas de los Tablones de Mensajes

Nos esforzamos para que Gay Christian Europe sea un ambiente seguro donde los Gays, Bisexuales, Transexuales y Cristianos encuentren apoyo, así que esperamos que te guste formar parte de esta comunidad. Si deseas ser miembro, será necesario que sigas las reglas siguientes sobre nuestro tablón de mensajes, los contactos privados y los encuentros con otras personas. Estas reglas son adicionales a nuestros Términos de Uso.

GENERAL

 • Te animamos a que participes en todas las secciones pertenecientes a tu idioma, porque esto promueve el espíritu comunitario y te traerá más apoyo y conexiones. En todo caso, te rogamos que respetes el idioma de la sección y que publiques comentarios en el idioma correspondiente. (Por ejemplo, no escribas en inglés en la sección griega, etc.).
 • Te rogamos que no escribas en letras MAYÚSCULAS, porque esto equivale a gritar en internet.
 • Te rogamos que no publiques un comentario en más de un foro de cada sección. Sin embargo, puedes publicar el mismo comentario en otras secciones, siempre que lo traduzcas al idioma de esa sección.
 • Te rogamos que no uses términos de referencia importados de otras páginas web (por ejemplo, cuando quieras hacer referencia a los que creen que Dios bendice las relaciones del mismo sexo y a los que opinan lo contrario.)

IMAGENES AVATARES

Te animamos a subir una imagen como tu avatar, para que la gente recuerde quién eres. En todo caso, te rogamos que sólo publiques fotos que estés autorizado a usar. Si decides subir la foto de alguien, esa persona debes ser tú mismo, nadie más debe aparecer en la foto y debes estar vestido.

RESPETAR LAS DIFERENCIAS

En cualquier comunidad, habrá diferencias de opiniones, creencias y trasfondos culturales. En un esfuerzo de proporcionar a todos un ambiente seguro, te pedimos de:

 • aceptar y respetar las creencias cristianas de los demás, aunque tú no las compartas y no menospreciar su fe. (Si no eres Cristiano, te rogamos actuar con respeto y tener en cuenta que éste es un espacio donde la visión cristiana tiene la prioridad.);
 • aceptar y respetar las ideas de cada miembro, aunque difieran mucho de las tuyas, tanto si creen en el matrimonio entre personas del mismo sexo (incluyendo la actividad sexual), como en el celibato. Te rogamos que no trates de convertir a los demás de acuerdo con tus creencias y que no menosprecies las suyas;
 • aceptar y respetar el trasfondo cultural de cada miembro y no menospreciar la cultura y nacionalidad de nadie. (Si no eres europeo, te rogamos que respetes que éste es un espacio formado y pensado para una gran variedad de culturas europeas, y ellas tienen la prioridad.).

CONTENIDO NO PERMITIDO

Te rogamos no publicar:

 • Blasfemias (o irreverencias) en ningún idioma;
 • Material pornográfico o enlaces a material pornográfico o sitios web de contenido erótico;
 • Material referente a ex-gays o sitios ex-gays, aunque sólo sea para manifestar tu desacuerdo;
 • Temas de contenido sexual explícito o exponer tus preferencias sexuales en tu perfil;
 • Contenidos anti-cristianos o promover otras religiones;
 • Contenidos homófobos;
 • Contenidos políticos (a menos que estén relacionados específicamente con asuntos de la comunidad LGBT);
 • Anuncios personales (Gay Christian Europe no es un sitio web para citas amorosas, así que no lo uses con esta finalidad).

INFORMACIÓN DE CONTACTO PERSONAL

Para tu propia seguridad, te aconsejamos que no publiques información de contacto personal en el tablón de mensajes. Lo puedes hacer en tu perfil, bajo tu responsabilidad. Gay Christian Europe no se hace responsable de los abusos que otros usuarios puedan hacer de información personal libremente publicada.

Puedes compartir enlaces a sitios webs personales, blogs, cuentas usuarios de otras páginas, pero sólo desde tu propio perfil.

PRIVACIDAD

La privacidad es muy importante para nosotros, así que:

 • No compartas con otros (en el tablón de mensajes o PM) información que otros hayan compartido confidencialmente contigo, a menos que tengas su autorización.
 • No compartas información sobre otros miembros que no hayan compartido ellos mismos en los tablones de mensajes. (Ej. su dirección, su situación familiar, etc.)
 • No publiques fotos o comentarios de otros miembros en otras páginas web sin su consentimiento.
 • No uses los tablones de mensajes para discutir problemas que puedas tener con otro miembro (esto daña la imagen de la otra persona y hace que se sienta mal.)
 • No compartas información de contacto personal de otros miembros, a menos que tengas su consentimiento explícito.
 • No compartas en otros foros lo que otros miembros hayan querido compartir en los foros "sólo accesibles a los miembros"

Por lo que a la privacidad se refiere, en caso de duda, aconsejamos actuar con máxima prudencia.

TEMAS CONTROVERTIDOS O DE CARACTER SEXUAL

Pensamos que es importante dedicar un espacio para los temas más controvertidos o de ámbito privado, tales como los de carácter sexual o temas que pueden afectar sensibilidades como el aborto, etc. Sin embargo, te pedimos que publiques estos temas en el foro “Temas Delicados”, que sólo es visible para los miembros registrados.

Los temas relacionados con el sexo están permitidos, especialmente en el contexto de la Cristiandad, pero no deben ser gráficos o descriptivos y no deben incluir las preferencias sexuales o los detalles de la vida sexual privada.

Te rogamos actuar con el máximo respeto cuando publiques temas de este tipo.

REUNIONES

Encontrarse con otros miembros puede ser beneficioso y gratificante. De todas formas, te aconsejamos actuar con prudencia cuando te encuentres con otros miembros en persona. El simple hecho de que sean miembros de una página web Cristiana no significa que sean forzosamente de fiar y que actúen como Cristianos, así que ten cuidado.

Te aconsejamos evitar encontrarte a solas con otros miembros que no hayas conocido antes en alguna reunión. En caso de que decidas hacerlo, te aconsejamos quedar en lugares públicos y, a ser posible, acompañado de un amigo.

Gay Christian Europe no se hace responsable de las palabras o los actos individuales de sus miembros.

CONTACTAR CON LOS MODERADORES

Si ves un comentario que infringe estas reglas o los Términos de Uso, te rogamos contactar con el moderador haciendo clic en el botón “Report”, situado debajo del comentario mismo.

También puedes contactar con el moderador de tu sección lingüística*, si recibes mensajes inapropiados por parte de otros miembros que infringen las reglas o si se ha ocasionado algún incidente durante las reuniones.

*Puedes encontrar al moderador de tu sección lingüística al pie de página de cada foro.

******************************************

Règles des Forums de Discussion

Nous nous efforçons de faire de Gay Christian Europe un environnement sécuritaire et de soutien pour ceux/celles qui sont gais, lesbiennes, bisexuels, transgenres et chrétiens, et nous espérons que vous aimerez faire partie de cette communauté. Pour être membre, vous devez accepter de suivre les règles ci-dessous, qui s'appliquent à nos forums, mais aussi aux contacts privés et même aux réunions en personne. Ces règles sont en plus des Conditions d'Utilisation.

GÉNÉRAL

 • Nous vous encourageons vivement à participer dans toutes les sections dont vous parlez la langue, car ceci favorise un esprit de communauté, et vous apportera plus de soutien et de liens. Toutefois, veuillez respecter la langue de chaque section et poster uniquement dans cette langue (c'est à dire ne pas poster en anglais dans les forums grecs par example, etc.).
 • Veuillez ne pas poster en MAJUSCULES. Ceci est considéré comme crier sur Internet.
 • Veuillez ne pas poster un fil de discussion dans plus d'un forum par section linguistique. Cependant, vous pouvez afficher ce même fil dans d'autres sections linguistiques, à condition que vous traduisiez votre message dans la langue de chaque section.
 • Veuillez ne pas aporter ou utiliser des termes utilisés sur d'autres sites (notament pour décrire les personnes qui croient que Dieu bénit les relations du même sexe, et celles qui croient au contraire).

AVATARS / IMAGES DE PROFIL

Nous vous encourageons à télécharger une image comme avatar, car cela aide les autres à se rappeler qui vous êtes. Toutefois, veuillez utiliser uniquement des photos ou images que vous avez le droit et la permission d'utiliser. Si vous utilisez une photo d'une personne, elle doit être de vous-même, vous devez être la seule personne sur la photo, et entièrement vêtu(e).

RESPECTER NOS DIFFÉRENCES

Dans toute communauté, il y a des divergences d'opinions, de croyances et d'origines culturelles. Afin d'assurer un environnement sûr pour tous, nous vous demandons :

 • d’accepter et respecter les croyances chrétiennes des autres, même si elles sont différentes des votres, et ne pas attaquer les dénominations des autres. (Si vous vous inscrivez et que vous n'êtes pas chrétien, veuillez respecter que Gay Christian Europe est un espace chrétien et que les opinions chrétiennes prennent priorité ici);
 • d’accepter et respecter le cheminement personnel de chaque membre, même s'il est différent du vôtre, qu'il croie au mariage du même sexe (et à l'intimité sexuelle dans celui-ci) ou au célibat. Veuillez ne pas essayer de convertir les autres à vos propres croyances, ni attaquer les leurs;
 • d’accepter et respecter le contexte culturel de chaque membre, et ne pas attaquer la culture ou nationalité de quiconque. (Si vous n'êtes pas de l'Europe, veuillez respecter que Gay Christian Europe est un espace européen avec une variété d'origines culturelles européennes, et que celles-ci prennent présidence).

CONTENU NON PERMIS

Veuillez ne pas poster :

 • des insultes, du langage grossier ou blasphématoire (soit entier ou partiellement édité) dans n’importe quelle langue;
 • du matériel pornographique ou des liens vers du matériel ou des sites pornographiques;
 • du matériel ex-gay ou des liens vers des sites ex-gay (même si c'est pour les critiquer);
 • des sujets sexuellement explicites, ou indiquer vos préférences sexuelles dans votre profil;
 • des commentaires anti-chrétiens, ou promouvoir d'autres religions;
 • du contenu à caractère homophobe;
 • des sujets politiques (sauf s'ils sont directement liés aux questions LGBT);
 • des annonces personnelles (Gay Christian Europe n'est pas un site de rencontres, veuillez donc ne pas l'utiliser comme tel).

COORDONNÉES PERSONNELLES

Pour votre propre sécurité, veuillez ne pas poster vos coordonnées sur les forums. Vous pouvez les poster sur votre profil, mais à vos risques et périls, et Gay Christian Europe ne sera pas tenu responsable si ces coordonnées sont utilisées de façon abusive par des tiers.

Les liens vers les sites personnels, blogs personnels, comptes sur les sites de réseautage social, Facebook, etc.) peuvent être partagés, mais seulement dans votre profil.

INTIMITÉ

L'intimité de nos membres nous est très importante, veuillez donc ne pas :

 • partager avec les autres (sur les forums ou en message privé) les situations que d'autres membres ont partagé avec vous en privé, sauf si vous avez leur permission;
 • partager des renseignements sur les autres membres qu'ils n'ont pas partagé sur les forums eux-mêmes (tels que leur location, leur situation familiale, etc.);
 • copier les messages et/ou photos d'autres membres à un autre site, sans avoir obtenu leur autorisation;
 • utiliser les forums pour discuter des difficultés que vous avez avec d'autres membres (cela met toujours l'autre personne concernée mal à l'aise !);
 • transmettre les coordonnées d'autres membres, sauf si vous en avez leur permission;
 • citer dans les forums publiques ce que les autres ont partagé dans les forums pour «Membres seulement».

Lorsque qu'il s'agit de l'intimité, il est toujours préférable d'être trop prudent que pas assez !

SUJETS DE NATURE SEXUELLE OU CONTROVERSÉE

Nous pensons qu'il est important d'offrir un espace pour les sujets qui sont plus controversées ou de nature privée, comme les sujets de nature sexuelle, et les sujets qui peuvent provoquer des émotions fortes, comme l'avortement, etc. Mais nous demandons que ces sujets soient affichés uniquement dans le forum "sujets délicats", qui n'est visible qu'aux membres inscrits. Tous les sujets de cette nature commencés dans d'autres forums seront replacés dans le forum "sujets délicats".

Les sujets de nature sexuelle sont autorisés, en particulier dans le contexte du christianisme, mais ne doivent pas être graphiques ou descriptifs, et ne doivent pas inclure les préférences sexuelles, ou les détails de la vie sexuelle privée de quiconque.

Veuillez être très respectueux lorsque vous postez des messages sur ces sujets plus sensibles.

RÉUNIONS

Rencontrer d'autres membres en personnes peut être une expérience très enrichissante et bénéfique. Toutefois, utilisez votre meilleur jugement lorsque vous participez à ces rencontres. Le fait que quelqu'un soit inscrit sur un site chrétien ne signifie pas qu'on peut leur faire automatiquement confiance, ou qu'ils agissent de manière chrétienne, donc soyez prudent !

Nous vous conseillons de ne rencontrer personne seul en tête à tête, si vous n'avez jamais rencontré cette personne auparavant lors d'une réunion en groupe. Si vous le faites tout de même, soyez très prudent, rencontrez cette personne dans un lieu public, et amenez un(e) ami(e) avec vous si possible.

Gay Christian Europe n'accepte aucune responsabilité pour les mots ou les actions des personnes inscrites sur ce site.

CONTACTER LES MODÉRATEURS

Si vous voyez un message qui enfreint ces règles ou les conditions d'utilisation, alertez les modérateurs en cliquant sur le bouton «Report» au bas du message.

Contacter le(s) modérateur(s) de votre section linguiste* si vous recevez des messages privés inappropriés qui ne respectent pas les règles, ou en cas d'incident lors d'une réunion.

* Le(s) modérateur(s) de votre section linguistique est/sont cité(s) au bas de chaque forum.

******************************************

Regole Della Bacheca

Ci sforziamo di rendere Gay Christian Europe un ambiente sicuro e di sostegno per coloro che sono gay, lesbiche, bisessuali, transessuali cristiani, e ci auguriamo che gradirete far parte di questa comunità. Per essere socio, occorre accettare di seguire le regole di seguito riportate, che si applicano alle nostre bacheche, ma anche a contatti privati nonché agli incontri di persona. Queste regole sono in aggiunta alle nostre Condizioni d'Uso.

GENERALE

 • Raccomandiamo vivamente di partecipare a tutte le sezioni in cui si parla una lingua che conoscete, in quanto ciò promuove uno spirito comunitario, e vi porterà più sostegno e connessioni. Tuttavia, si prega di rispettare il linguaggio di quella sezione e scrivere solo in quella lingua (per esempio non in inglese nei forum greci, ecc.).
 • Si prega di non scrivere TUTTO IN MAIUSCOLO. Questo è considerato urlare su Internet.
 • Si prega di non pubblicare un argomento in più di un forum della stessa sezione linguistica. Tuttavia, è possibile inviare la stessa discussione in altre sezioni linguistiche, a patto che si traduca il post nella lingua di ciascuna sezione.
 • Non riportare o utilizzare etichette utilizzate su altri siti web.

FOTO AVATAR

Vi invitiamo a caricare una foto come vostro avatar, in quanto aiuta le persone a ricordare chi siete. Tuttavia, si prega di utilizzare solo foto o immagini che avete il diritto e il permesso di usare. Se si utilizza una foto di una persona, deve essere di voi stessi, dovrete essere l'unica persona nella foto, e completamente vestiti.

RISPETTO DELLE DIFFERENZE

In ogni comunità, ci saranno differenze di opinioni, credenze e cultura. Nel tentativo di fornire un ambiente sicuro per tutti, vi chiediamo di:

 • accettare e rispettare le convinzioni cristiane degli altri, anche se non siete d'accordo con loro, e non svilire le denominazioni di altre persone. (Se entrate come non cristiani, vi preghiamo di rispettare il fatto che questo è uno spazio cristiano e che le opinioni cristiane hanno qui la priorità);
 • accettare e rispettare il cammino personale di ogni membro, per quanto diverse possano essere dal vostro, se credono nel matrimonio dello stesso sesso (e l'intimità sessuale all'interno di esso) o nel celibato. Per favore, non tentate di convertire le persone alle vostre convinzioni, e non sminuire le loro;
 • accettare e rispettare il background culturale di ogni membro, e non sminuire la cultura o la nazionalità di nessuno. (Se provenite dal di fuori dell'Europa, vi preghiamo di rispettare il fatto che si tratta di uno spazio europeo con una varietà di contesti culturali europei, e che questi hanno qui la priorità)

CONTENUTI NON AMMESSI

Si prega di non inviare post con:

 • linguaggio volgare (o parolacce parzialmente modificate) in alcuna lingua;
 • materiale pornografico o collegamenti a materiale pornografico o siti;
 • contenuti che intendano promuovere ministeri ex-gay o link a siti di ex-gay (anche se è per dissentire con loro);
 • argomenti sessualmente espliciti, o dichiarando le vostre preferenze sessuali nel vostro profilo;
 • contenuti anti-cristiani, o che promuovano altre fedi;
 • contenuto omofobico;
 • politica (a meno che non specificamente legati a questioni LGBT);
 • Annunci personali (Gay Christian Europe non è un sito di incontri, quindi per favore non utilizzatelo come tale)

CONTATTI PERSONALI

Per la vostra sicurezza, si prega di non inserire i propri dati di contatto sul forum. Potete farlo nel vostro profilo, ma a vostro rischio e pericolo, e Gay Christian Europe non potrà essere ritenuto responsabile se tali dettagli venissero utilizzati da altri.

Possono essere condivisi collegamenti a siti web personali, blogs, accounts su siti di altri, ma solo nei profili.

PRIVACY

La privacy dei nostri utenti è molto importante per noi, quindi per favore non:

 • condividere con gli altri (sulla bacheca o messaggi privati) qualsiasi situazione abbiate condiviso privatamente con altri utenti, a meno che che non abbiate il permesso di farlo;
 • condividere informazioni su altri membri che non abbiano condiviso loro stessi sulle bacheche (come la loro ubicazione, situazione familiare, ecc.);
 • copiare messaggi o foto dei membri su un altro sito, senza il loro previo consenso;
 • utilizzare la bacheca per discutere delle difficoltà che si hanno con un altro membro (ciò fa sempre apparire negativamente e star male l'altra persona);
 • trasmettere i dati di un altro membro, a meno che non abbiate la loro piena autorizzazione a farlo;
 • citare in altri forum ciò che le persone hanno condiviso nel forum "solo membri".

Per quanto riguarda la privacy, è sempre meglio essere troppo attenti che non abbastanza!

TEMI DI NATURA SESSUALE E PIU’ CONTROVERSA

Riteniamo che sia importante offrire uno spazio per gli argomenti che sono più controversi o di natura privata, quali gli argomenti di natura sessuale e argomenti che possono avere un forte impatto, come l'aborto, ecc, ma chiediamo che questi argomenti siano affrontati solo nel forum "Argomenti delicati", che è visibile solo agli utenti registrati. Tutti tali temi iniziati in altri forum saranno spostati al forum "Argomenti delicati".

Argomenti relativi al sesso sono consentiti, in particolare nel contesto del cristianesimo, ma non deve essere in forma grafica o descrittiva, e non devono includere le preferenze sessuali dei membri, o dettagli della vita sessuale privata degli utenti.

Si prega di essere più che rispettosi quando si affrontano tali argomenti.

RADUNI

Incontrare gli altri membri di persona può essere molto gratificante e utile. Tuttavia, si prega di utilizzare giudizio quando incontrate gli altri di persona. Solo perché ci si trova su un sito cristiano non significa che ci si possa fidare di tutti, o che agiranno tutti da cristiani, quindi fate attenzione.

Si consiglia di non incontrare i membri di persona isolatamente, a meno che non li abbiate precedentemente conosciuti ad un raduno. Se lo fate, prestate attenzione, incontratevi in un luogo pubblico, e portate con voi un amico, se possibile.

Gay Christian Europe non si assume alcuna responsabilità per le parole o le azioni degli individui registrati su questo sito.

CONTATTARE I MODERATORI

Se notate un post che viola queste regole o i Termini di servizio, vi preghiamo di avvisare i moderatori cliccando sul pulsante “Report” in fondo al post.

Contattate i moderatori della vostra sezione linguistica* se ricevete eventuali messaggi inappropriati di altri utenti che violano le regole, o in caso di incidenti ad un raduno.

* Il moderatore/i della vostra sezione linguistica è/sono elencati in fondo a ogni forum.

******************************************

Forumregels

Wij streven ernaar om van Gay Christian Europe een veilige en bemoedigende omgeving te maken voor zij die homo, lesbisch, biseksueel, transgender en christen zijn. We hopen ook dat jij ervan zal genieten om bij deze gemeenschap te horen. Om lid te kunnen zij, moet je met de volgende forumregels instemmen, ook in privé-contacten en persoonlijke berichten. Deze regels gelden samen met de Gebruikersvoorwaarden.

ALGEMEEN

 • Wij raden het ten sterkste aan om in alle afdelingen deel te nemen, waarvan jij de taal spreekt. Dit bouwt de gemeenschapsgeest op en het zal je extra ondersteuning en contacten bieden. Respecteer echter wel de taal van die afdeling en post alleen in die taal (vb. post niet in het Engels op het Griekse forum, etc.).
 • Post a.u.b. niet in HOOFDLETTERS. Dit wordt op internet als schreeuwen beschouwd.
 • Start een discussie a.u.b. niet in meer dan één forum. Het is wel toegestaan om dezelfde discussie in meerdere taalafdelingen te beginnen, als je het dan wel vertaald.
 • Introduceer of gebruik a.u.b. geen labels die andere websites gebruiken (om hen te beschrijven die geloven dat God relaties zegent van mensen met hetzelfde geslacht en zij die het tegenovergestelde geloven).

AVATARAFBEELDING

We moedigen je aan om een afbeelding up te loaden als je avatar, want dit helpt anderen te onthouden wie je bent. Gebruik echter wel alleen afbeeldingen waarvan je het recht hebt om te gebruiken. Als je een foto van een persoon gebruikt, moet die van jezelf zijn. Jij moet de enige op de foto zijn en volledig gekleed.

RESPECT VOOR VERSCHILLEN

In elke gemeenschap zullen er verschillen zijn in meningen, overtuigingen en culturele achtergronden. Om een veilige omgeving te creëren voor iedereen, vragen we dat je:

 • het christelijk geloof van anderen accepteert en respecteert, ook als je het niet met ze eens bent,wees niet negatief over andere denominaties. (Als je als niet-christen toetreedt, respecteer a.u.b. dat dit een christelijke omgeving is en dat het christelijke gedachtegoed hier prioriteit heeft);
 • de persoonlijke tocht van elk lid accepteert en respecteert, hoe verschillend het ook mag zijn dan die van jou, of ze geloven in een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht (met daarbinnen seksuele intimiteit), of in het celibaat. Probeer a.u.b. anderen niet te overtuigen van jou overtuigingen en wees niet negatief over die van hun;
 • de culturele achtergrond van elk lid accepteert en respecteert en wees niet negatief over iemands cultuur of nationaliteit. (Als je als niet-Europeaan toetreedt, respecteer a.u.b. dat dit een Europese omgeving is met verschillende Europese culturele achtergronden en dat deze priotiteit hebben);

VERBODEN INHOUD

Post a.u.b. het volgende niet:

 • vulgair taalgebruik (of deels gecensureerde vulgair taalgebruik) in elke taal;
 • pornografisch materiaal of links naar pornografisch materiaal of websites;
 • ex-homo materiaal of links naar ex-homo sites (zelfs als het is om te laten zien dat je het oneens met ze bent);
 • seksueel expliciete onderwerpen, of het aanduiden van je seksuele voorkeur in je profiel;
 • anti-christelijke inhoud, of het promoten van andere religies;
 • homofobische inhoud;
 • politiek (tenzij het specifiek gerelateerd is aan holebit zaken);
 • contactadvertenties (Gay Christian Europe is GEEN dating site, dus gebruik het niet zo)

PERSOONLIJKE CONTACT INFORMATIE

Voor je eigen veiligheid, post a.u.b. niet je persoonlijke contactgegevens op het forum. Je mag ze in je profiel zetten, maar op eigen risico. Gay Christian Europe is niet verantwoordelijk als deze gegevens misbruikt worden.

Links naar persoonlijke websites, blogs, accounts en andere Netwerksites mogen gedeeld worden, maar alleen in je eigen profiel.

PRIVACY

De privacy van onze leden is voor ons van groot belang, houd daarom de volgende regels in acht:

 • Deel geen informatie mee (zowel op het forum als wel in PB’s) van andere leden die ze privé met je hebben meegedeeld, tenzij je toestemming hebt om dit te doen.
 • Deel geen informatie van leden mee die ze niet zelf op het forum hebben gezet (zoals hun lokatie, gezinssituatie, etc.).
 • Kopieër geen posts en foto’s van leden naar andere websites, zonder voorafgaande toestemming van hen.
 • Gebruik het forum niet om problemen met andere leden te bespreken (het maakt de ander altijd zwart en het laat ze slecht voelen!).
 • Deel geen contactgegevens van andere leden, tenzij je hun volledige toestemming hebt.
 • Quote niks wat mensen hebben gedeeld in het “alleen leden” forum in andere fora.

Als het om privacy gaat kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn!

SEKSUELE EN CONTROVERSIËLE ONDERWERPEN

Wij denken dat het belangrijk is om een plek te bieden voor onderwerpen die wat controversiëler en meer privé van aard zijn. Dit kunnen seksuele onderwerpen zij en onderwerpen die sterke emoties oproepen, zoals abortus e.d.. We vragen dat deze onderwerpen ALLEEN in de “Gevoelige onderwerpen” forum gepost worden, hier kunnen alleen geregistreerde leden komen. Al dergelijke onderwerpen die in andere forums gestart worden, zullen naar het “Gevoelige onderwerpen” forum verhuist worden.

Onderwerpen die met seks te maken hebben zijn toegestaan, vooral binnen de context van christendom, maar het mag niet plastisch of beschrijvend zijn. Ze mogen niet de seksuele voorkeuren van leden bevatten, of details geven over de persoonlijke seksleven van leden.

Weest a.u.b. extra respectvol wanneer deze onderwerpen gepost worden.

BIJEENKOMSTEN

Andere leden persoonlijk ontmoeten kan belonend zijn en voordelen hebben. Gebruikt wel je verstand wanneer je anderen gaat ontmoeten. Ondanks dat ze op een christelijke website zitten, betekend dat niet dat ze te vertrouwen zijn, of dat ze zoals Christus zullen gedragen, wees dus voorzichtig.

We adviseren je om leden niet één-op-één te ontmoeten als je ze niet op een eerdere ontmoeting ontmoet hebt. Als je dat doet, wees op je hoede, spreek op een publieke plaats af en neem, zo mogelijk, een vriend mee.

Gay Christian Europe is niet verantwoordelijk voor de woorden of daden van individuelen die op deze site geregistreerd zijn.

CONTACT OPNEMEN MET MODERATORS

Als je een post ziet die deze regels of de gebruikersvoorwaarden schendt, meldt dit a.u.b. aan de moderators door te klikken op “Meld” knop beneden elke post.

Neem ook contact op met de moderators van je taalafdeling* als je een ongepaste bericht van een ander lid ontvangt dat de regels schendt, of als er een incident plaatsvind tijdens een ontmoeting.

*De moderator(s) van je taalafdeling is/zijn vermeld aan het eind van elke forum.

******************************************

Quadro de Mensagens - Regulamento

Não medimos esforços para fazer do 'Gay Christian Europa' um ambiente seguro e acolhedor àqueles que são gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e - ao mesmo tempo - cristãos. Sendo assim, esperamos que você aprecie fazer parte de nossa comunidade. Para se tornar um membro, é necessário que aceite seguir as regras especificadas abaixo - regras estas que não se aplicam apenas ao 'quadro de mensagens' mas também aos contatos privados e até mesmo aos encontros pessoais. Este regulamento complementa nosso Termo de Uso.

GERAL

 • Encorajamos-lhe a participar de todas as seções cujos idiomas você possa dominar. Agindo assim, o espírito de comunidade será fortalecido e você poderá, também, sentir-se ainda mais apoiado, além de poder ampliar sua rede de contatos. Por favor, em respeito ao idioma oficial da seção que estiver visitando, não publique na mesma nada que esteja em outra língua (ou seja: não escreva em inglês nos foruns referentes ao idioma grego, por exemplo).
 • Pedimos a gentileza de não fazer uso exclusivo de CAIXA ALTA (LETRAS MAÚSCULAS) em suas postagens. Caso não saiba, no ambiente virtual esse recurso é usado para indicar que o usuário está gritando.
 • Uma mesma discussão poderá ser iniciada mais de uma vez, desde que em fóruns de idiomas diferentes e devidamente traduzida.
 • Por favor, não empregue, em nosso site, palavras que possam causar divisões ou discussões desnecessárias em nossa comunidade. Um exemplo disso seria alguns termos usados em outros websites – ou até mesmo fora da internet - que subdividem os participantes em 2 grupos distintos: os que crêem que o relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo é aprovado e abençoado por Deus e os que pensam exatamente o contrário, defendendo, portanto, uma vida celibatária.

FOTOS DO PERFIL

Recomendamos que envie uma foto ou imagem para ser exposta em seu perfil, como seu avatar - isso fará com que outras pessoas saibam, prontamente, quem você é. Para tanto, pedimos que faça uso apenas de fotos e imagens das quais tenha o direito e a permissão de uso. Caso queira, você poderá enviar uma foto sua desde que esteja completamente vestido e seja a única pessoa a aparecer na imagem.

RESPEITANDO AS DIFERENÇAS

Em qualquer comunidade, sempre haverá diferença de opinião, crença e formação cultural. Na tentativa de prover um ambiente seguro para todos, pedimos que:

 • aceite e respeite as convicções cristãs dos demais membros - mesmo que você não concorde com as mesmas - e não deprecie qualquer denominação diferente da sua. Sendo você um membro não cristão, pedimos que respeite o fato de este ser um espaço onde a visão cristã tem prioridade absoluta;
 • aceite e respeite a jornada pessoal de cada membro, independente de quão diferente ela possa ser da sua (isso inclui o respeito mútuo entre os que acreditam no casamento entre indivíduos do mesmo sexo – inclusive com intimidade sexual – e aqueles que defendem o celibato). Por favor, não tente converter terceiros à sua própria crença nem menospreze suas convicções religiosas;
 • aceite e respeite o histórico cultural de cada membro e não menospreze a cultura ou a nacionalidade de ninguém. Sendo você um membro de outro continente, pedimos que respeite o fato de este ser um espaço europeu que traz consigo uma gama variada de históricos culturais também europeus, os quais, aqui, são prioridade.

CONTEÚDO NÃO PERMITIDO

Pedimos a todos que não publiquem qualquer coisa relacionada ao que se segue:

 • Material, independente do idioma, contendo profanação - quer na sua íntegra ou parcialmente editado;
 • Material e/ou sites pornográficos (ou links que conduzam a eles);
 • Material, links ou sites relacionados a ministérios de ‘recuperação’ de homossexuais (mesmo que seja para discordar dos mesmos);
 • Tópicos com conteúdo sexual explícito ou revelações sobre suas preferências sexuais;
 • Conteúdo contrário ao cristianismo, a seus preceitos ou que tenham por finalidade a divulgação de outros credos;
 • Conteúdo homofóbico;
 • Política (a não ser que guarde relação com as causas e/ou interesses da comunidade GLBT);
 • Anúncios pessoais (o Gay Christian Europa NÃO é um site de encontros/relacionamentos. Por favor, não o use como tal).

INFORMAÇAO PARA CONTATOS PESSOAIS

Para sua segurança, não forneça dados para contatos pessoais nem os exponha no quadro de mensagem. Caso deseje postá-los em seu perfil, saiba que estará fazendo por sua própria conta e risco. Gay Christian Europa não se responsabiliza caso tais informações sejam usadas de maneira leviana por outras pessoas.

Links para sites pessoais, blogs e contas em outras redes sociais podem ser compartilhados, mas somente em seu perfil.

PRIVACIDADE

A privacidade de nossos membros é extremamente importante para nós. Pedimos, então, que as regras abaixo sejam respeitadas:

 • Não revele a ninguém, quer seja no quadro de mensagens ou através de mensagem privada, qualquer situação de âmbito particular que outro membro tenha compartilhado consigo, a não ser que o mesmo lhe tenha dado permissão para fazê-lo.
 • Não divulgue informações pessoais de terceiros (local de residência, situação damiliar, etc) caso os mesmos não as tenham tornado públicas através do quadro de mensagens.
 • Não publique em outro site nenhum material postado por terceiros (texto, fotografias, etc) sem sua prévia autorização.
 • Para não causar constrangimento às partes envolvidas, não faça uso do quadro de mensagens para tecer comentários a respeito de qualquer impasse que você tenha tido ou venha a ter com outro membro.
 • Não informe dados ou contatos de outro membro, a não ser que você tenha a inteira permissão dele, para fazê-lo.
 • Não transcreva (nem cite) em outros fóruns, qualquer informação que tenha sido postada por outras pessoas no fórum "Somente Membros".

Quando o que está em jogo é a privacidade, é melhor ser cuidadoso ao extremo a pecar pela imprudência.

TOPICOS DE NATUREZA SEXUAL OU CONTROVERSA

Acreditamos ser importante abrir um espaço específico para tópicos que, por sua natureza, são classificados como controversos ou de foro íntimo, como aqueles de cunho sexual ou que possam causar emoções mais fortes, como aborto, etc. Pedimos que tais assuntos sejam postados SOMENTE no fórum “Delicate Topics ” (Temas Delicados), o qual é visível apenas para membros registrados. Assuntos dessa natureza que, por alguma razão, forem postados em local inapropriado serão movidos para o fórum “Delicate Topics ”.

Temas relacionados ao sexo são permitidos, especialmente dentro do contexto cristão; porém, não deverão conter imagens, descrições íntimas e nem referência às preferências sexuais ou à vida sexual dos membros.

Por favor, aja com extremo respeito ao postar sobre tais assuntos.

ENCONTROS

Encontrar outros membros pessoalmente pode ser muito recompensador e benéfico. Porém, faça uso de seu senso-crítico ao se encontrar com desconhecidos. O fato de alguém fazer parte de um site cristão não quer dizer que esse alguém seja confiável nem que irá se comportar espelhando-se em Cristo. Portanto, tenha cautela.

Recomendamos que você não marque encontros a sós com pessoas desconhecidas. Se o fizer, seja cauteloso: escolhas lugares públicos e, se possível, leve um amigo consigo.

‘Gay Christian Europa’ não se responsabiliza por palavras ou atitudes de indivíduos registrados neste site.

CONTATANDO MODERADORES

Caso você veja algum ‘post’ que viole as regras ou os Termos de Uso, por favor, notifique os moderadores clicando no botão “Report” (Denuncie) existente no final de cada mensagem.

Informe, também, os moderadores da seção referente ao seu idioma*, sobre mensagens inapropriadas - ou que violem as regras deste site - que você venha a receber de outros membros. Denuncie, também, todo e qualquer incidente que possa vir a ocorrer durante algum encontro.

* Tais moderadoes estão listados no rodapé de cada fórum.

******************************************

Reguli Forum

Ne straduim sa facem site-ul „Crestini Gay in Europa” un mediu sigur si de sustinere pentru cei ce sunt homosexuali, lesbiene, bisexuali, transsexuali si crestini, si speram ca va veti bucura sa faceti parte din aceasta comunitate. Pentru a fi membru, trebuie sa fiti de acord sa urmati regulile de mai jos, care se aplica forumului nostru, intrunirilor private precum si intrunirilor generale. Aceste norme sunt in completarea Conditii nostrii de Utilizare.

CONDITII GENERALE

 • Va recomandam sa participati la toate sectiunile unde se vorbeste limba dumneavoastra deoarece acest lucru stimuleaza un spirit comunitar, si va va aduce mai mult sprijin si sansa de a crea mai multe conexiuni. Cu toate acestea, va rugam sa respectati limba si subiectul ales si sa nu va abateti de la titlul subiectului in care postati (de exemplu – va rugam sa nu scrieti in engleza pe un topic ce are ca descriere limba romana , sau sa nu scrieti in limba romana pe un topic ce a fost creat in limba engleza).
 • Va rugam sa nu postati in MAJUSCULE. Acesta este considerat striga/tipat/cearta pe Internet.
 • Va rugam sa nu postati un subiect in mai multde o sectiune pentru o anumita limba pe forum. Cu toate acestea, puteti posta acelasi fir/ aceeasi idee in alte sectii lingvistice, cu conditia ca mesajul dumneavoastra sa fie tradus in limba fiecarei sectiuni.
 • Va rugam sa nu aduceti sau sa nu folositi etichete sau termenii utilizati pe alte website-uri (pentru a descrie pe cei care cred ca Dumnezeu binecuvinteaza relatiile de acelasi sex, sau pe cei care cred contrariul).

IMAGINI DE PROFIL

Va recomandam sa incarcati o imagine poza de profil (avatar), deoarece ajuta ceilalti utilizatori sa isi amintesca cine sunteti. Cu toate acestea, va rugam sa folositi numai fotografii sau imagini pe care aveti dreptul si permisiunea de a le utiliza. Daca utilizati o fotografie intruchipand o persoana, aceasta trebuie sa fie o fotografie cu dumneavoastra, si trebuie sa fiti singur in fotografie, imbracat pe deplin si decent.

RESPECTAREA DIFERENTELOR

In orice comunitate, vor exista diferente de opinii, credinte, si medii culturale. Intr-un efort de a oferi un mediu sigur pentru toti, va solicitam sa:

 • acceptati si sa respectati convingerile crestine ale altora, chiar daca nu sunteti de acord cu ele, si nu incercati sa faceti ceilalti membrii sa se simta inferiori datorita credintei sau convingerilor acestora. (In cazul in care aderati ca un non-crestin/ateu, va rugam sa respectati faptul ca acesta este un spatiu crestin si ca punctele de vedere crestine au prioritate aici);
 • acceptati si sa respectati „calatoriei/povestile de viata” ale fiecarui membru, oricat de diferite ar fi acestea in comparatie cu parerile sau convingerile dumneavoastra, indiferent daca ei cred in casatoriile a doua persoane de acelasi sex (si intimitatea sexuala in cadrul acestor casnicii), sau in celibat. Va rugam sa nu incercati sa convertiti oamenii la propriile convingeri, si sa nu ii faceti sa se simta inferiori;
 • acceptati si sa respectati fundamentul cultural al fiecarui membru, si nu faceti alti membrii sa se simta inferiori datorita nivelului lor cultural sau al nationalitatii acestora. (In cazul in care sunteti din afara Europei, va rugam sa respectati faptul ca acesta este un spatiu european, cu o varietate de medii culturale europene, si ca acestea au prioritate aici)

CONTINUT NEPERMIS

Va rugam sa nu postati oricare dintre urmatoarele:

 • blasfemie (sau vulgarepitate partiala), in orice limba;
 • materiale pornografice sau link-uri catre materiale pornografice sau site-uri pornografice;
 • materiale sau link-uri catre site-uri ce promit vindecarea de homosexualite (chiar daca intentia postarii este aceea de a exprima dezacordul privitor la opiniile postate in materialele respective sau pe site-urile respective);
 • teme sexuale explicite, sau precizarea preferintelor dumneavoastra sexuale pe propriul profil;
 • continut anti-crestin, sau promovarea altor credinte;
 • continut homofobic;
 • politica (cu exceptia cazulurilor in care postarea respectiva are o legatura directa cu problematica LGBT);
 • anunturile cu caracter personal (“Crestini Gay in Europa”nu este un site matrimonial, motiv pentru care va rugam sa nu-l utilizati ca atare)

DATE DE CONTACT PERSONALE

Pentru siguranta dumneavoastra, va rugam sa nu postati datele dumneavoastra de contact pe forumuri. Le puteti posta pe profilul dumneavoastra, dar pe propriul risc, si fiind pe deplin constient de faptul ca administratorii site-ului „Crestini Gay in Europa” nu pot fi si nu vor fi trasi la raspundere in cazul in care informatiile personale de contact vor fi utilizate abuziv de catre alti membrii.

Puteti sa impartasiti liku-ri catre web site-uri, pagini de blog, conturi pe pagini de socializare sociala, dar aceste link-uri trebuie postate in mod exclusiv pe propriul profil si nu pe topicuri prezente pe forum.

TERMENI DE CONFIDENTIALITATE

Confidentialitatea membrii nostri este foarte importanta pentru noi, va rugam sa nu:

 • impartiti cu altii (pe forumuri sau Mesaje Private) orice situatii sau povesti impartasite de catre alti membrii cu dumneavoastra in privat, daca nu aveti permisiunea de a face acest lucru;
 • sa divulgati informatii personale privitoare la alti membrii daca acestia nu si-au dat acordul (de exemplu nu scrieti pe forum detalii despre situatia familiara a altor membrii, unde este domiciliul acestora, etc);
 • copiati postari facute de catre ceilalti membrii sau fotografiile acestora fara permisiunea lor prealabila;
 • utilizati forumurile pentru a discuta despre dificultatile pe care le aveti cu un alt membru, dispute sau neintelegeri intre dumneavoastra si alti membrii (acest lucru face intotdeauna cacealalta persoana sa se simt rau);
 • transferati datele de contact ale unui alt membru, cu exceptia cazului in care aveti permisiunea acestora deplina a face acest lucru;
 • citati ceea ce alti membrii au scris in forumurile "members only/ numai pentru mebrii" pe orice alte forumuri.

Cand vine vorba de confidentialitate , este intotdeauna mai bine sa fii prea atent decat sa risti sa nu fii suficient de atent!

SUBIECTELE DE NATURA SEXUALA SAU CONTROVERSATE

Suntem de parere ca este important sa asiguram un spatiu pentru acele subiecte care sunt mai controversate sau private in natura lor, cum ar fi subiecte de natura sexuala, si subiecte care pot aduce emotii puternice, cum ar fi avortul, etc, dar cerem ca aceste subiecte fi postate doar in sectiunea "Subiecte Delicate" pe forum deoarece aceasta sectiune este vizibila doar pentru membrii inregistrati. Toate subiectele ce contin materiale delicate postate in alte forumuri vor fi mutate la de catre administratori in sectiunea "Subiecte Delicate" de pe forum.

Subiectele legate de sex sunt permise, in special in contextul crestinismului, dar nu trebuie sa fie grafice sau descriptive, si nu trebuie sa includa preferinte sexuale, sau detalii despre membrii nostrii sau despre viata sexuala a acestora.

Va rugam sa fiti respectuosi atunci cand postati in aceste subiecte.

REUNIUNI

Intalnirea cu alti membriI in persoana poate fi foarte benefica si plina de satisfactii. Cu toate acestea, va rugam sa va folositi judecata atunci cand reuniunea cu alti membrii in persoana. Doar pentru ca sunteti pe un site crestin nu inseamna ca va puteti increde in toata lumea, sau ca acestia vor actiona intr-o maniera crestina , asa ca va rugam sa fiti atenti.

Va sfatuim sa nu va intalniti cu alti membri in persoana pe o baza unu-la-unu, decat daca anterior i-ati cunoscut la o adunare. Daca veti face asa, fiti precauti, intalniti-va intr-un loc public, si luati un prieten cu dumneavoastra, daca este posibil.

Gay Christian Europe (“Crestini Gay in Europa”) nu isi asuma responsabilitatea pentru cuvintele sau actiunile membrilor inregistrati pe acest site.

CONTACTAREA MODERATORILOR

Daca vedeti un mesaj care incalca aceste reguli sau Termeni de utilizare, va rugam sa alertati moderatorii facand clic pe butonul “Raport” pe butonul din partea de jos a postului.

Contactati, de asemenea, moderatorii dumneavoastra* sectie lingvistica, daca primiti orice mesaj nepotrivit din partea altor membri care incalca regulile, sau in caz de orice incident de la o adunare.

*Moderator (i) de sunt listati in partea de jos a fiecarei subiect de pe forum.

******************************************

Terms of Use | Privacy Policy