Gay Christian EuropeLGBT Christian Europe

Gay-Kresťanské Svedectvá

Gay Christian testimonies

Dúfame, že postupom času zhromaždíme svedectvá homosexuálnych, bisexuálnych, transgender/transsexuálnych kresťanov z rôznych štátov Európy, napísané v ich vlastnom materinskom jazyku, aby sme tak oslovili ďalších LGBT kresťanov v ich krajinách. Veríme, že sa tak priblížime aj heterosexuálnym kresťanom – cez podelenie sa o naše osobné príbehy, aj zápasy.

Svedectvá zverejňujeme s plným súhlasom tých, ktorí ich napísali. Svedectvá však nesmú byť kopírované a zverejnené na inom mieste bez súhlasu ich autorov.

Veľká vďaka všetkým, ktorí sa rozhodli podeliť o svoje príbehy verejne, s cieľom pomôcť iným.

Ak by ste sa aj vy chceli podeliť o svoj osobný príbeh o ceste, skúsenostiach a prežívaní homosexuálneho kresťa, vo svojom materinskom jazyku, veľmi radi ho zverejníme. Ak si pritom neželáte uviesť svoje plné meno, ani fotografiu, budeme vaše želanie na ochranu súkromia plne rešpektovať. Prosíme, kontaktujte nás.

Terms of Use | Privacy Policy